Qendresa Berisha

1 publikime

* Koordinon dhe manaxhon aktivitetet e agjentëve të pronave të paluajtshme * Organizon axhendë,mbledhjet si dhe menaxhimi i detyrave sipas prioriteteve * Vlerësime * Këshilla për investime * Si dhe konsulta për shitëblerje dhe qiradhënie. Çdo shërbim i cili ofrohet nga zyra “ACCESS” në vëmendje ka interesin më të mirë për klientin tonë. Me respektRead more

Agron Gashi

Kualifikime * Eksperience ne tregun e punës dhe ofron këto shërbime,. * Shitje * Qiradhënie * Vlerësime * Këshilla për investime * Si dhe konsulta për shitëblerje dhe qiradhënie. Çdo shërbim i cili ofrohet nga zyra “ACCESS” në vëmendje ka interesin më të mirë për klientin tonë. Me respekt Agron Gashi

Jeton Parduzi

1 publikime

Kualifikime * Eksperience ne tregun e punës dhe ofron këto shërbime,. * Shitje * Qiradhënie * Vlerësime * Këshilla për investime * Si dhe konsulta për shitëblerje dhe qiradhënie. Çdo shërbim i cili ofrohet nga zyra “ACCESS” në vëmendje ka interesin më të mirë për klientin tonë. Me respekt Jeton Parduzi

Zare Selmani

Asistente Administrative ne Access * Komunikimi me klient dhe partner * Mirepritja e paleve * Krijimi I raporteve dhe interpretimi I te dhenave * Asiston ne pergaditjen e dokumentacionit te kerkuar nga menaxhmenti * Këshilla për investime * Si dhe konsulta për shitëblerje dhe qiradhënie.

Egzon Lajqi

3 publikime

Kualifikime * Eksperience ne tregun e punës dhe ofron këto shërbime,. * Shitje * Qiradhënie * Vlerësime * Këshilla për investime * Si dhe konsulta për shitëblerje dhe qiradhënie. * Jurist * Avokat me përvojë në Drejtësi me një histori të demonstruar të punës në industrinë e praktikës ligjore. I aftë në të Drejtën Civile,Read more

Arben Bytyqi

48 publikime

Eksperience ne tregun e punës dhe ofron këto shërbime * Shitje * Qiradhënie * Vlerësime * Këshilla për investime Si dhe konsulta për shitëblerje dhe qiradhënie.

Burim Halili

330 publikime

  Burim Halili është agjent njëkohësisht pronar i Access!

Contact Information

burim@access-ks.com

https://access-ks.com

045/049 622 330

Pas postës së madhe, Dardani , Prishtinë

Besim Halili

26 publikime

Contact Information

besim@access-ks.com

https://access-ks.com

049/ 601 666

Prishtinë