Rreth Nesh

Zyra për Shërbime Juridike dhe Patundshmëri “ACCESS” me përfaqësues ligjor z. Burim Halili, është themeluar me datë 08.08.2011 me lokacion në Prishtinë, e cila fushëveprimtarin e saj e zhvillon në dy pjesë të qytetit, njëra zyre është në Prishtinë, Rr. "Ukshin Hoti” Kati I/6-1 dhe tjetra në Fushë Kosovë, Rr. "Besa Besë” Lokali 3/4.

Zyra “ACCESS” ofron Shërbime Juridike dhe Patundshmëri. Në lëmin e Shërbimeve Juridike është e profesionalizuar në sferën Civile, dhe përfaqësohet nga juristët e kualifikuar me një përvojë tashmë të dëshmuar në përfaqësinë profesionale juridike.

Në lëmin e Patundshmërive, zyra “ACCESS” ofron këto shërbime: shitje, qiradhënie, vlerësime, këshilla për investime në Patundshmëri si dhe konsulta për shitblerje dhe qiradhënie.

Cilësia e ofrimit të shërbimeve tona në Patundshmëri është me rëndësi për klientët tonë, marrëdhënia jonë me klientin nuk përfundon pas një shërbimi në shitje ose qiradhënie të patundshmërive, sepse ne qëndrojmë pas shërbimeve të ofruara nga ana jonë dhe për çdo paqartësi ose çështje që mund të shfaqet ne i përgjigjemi.